Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
119 Seri No.lu Özel Tüketim Genel Tebliği ile İlgili Uygulamalar