Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
a) Gelir Vergisi, Vergi Usul, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Yer Alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarlardaki Tarife Değişiklikleri Hk. b) 2014 Yılı Yİ-ÜFE ve TÜFE Verileri (Genel Enflasyon Oranları)