Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
2015 Yılı Emlak Vergisi Matrahı (Vergi Değeri) ve Çevre Temizlik Vergisi (Belediye Gelirleri Kanunu) Hakkında.