Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na Bağlı (I) Sayılı Liste (akaryakıtlar ve diğer petrol türevleri) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetveli (tütün mamulleri) Kapsamında ÖTV Mükellefleri Olanlar ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Mükelleflerin 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda Tutmak ve Muhafaza Etmek Zorunda Oldukları Özel Kayıtlar Hakkında.