Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
Mükellef Bildirimlerine Ait 413 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin Yürürlükten Kaldırılması.