Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
VUK 73 Sıra No.lu Sirküleri ile 2014 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin İkinci Kez Uzatılması Hakkında.