Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
1 Ocak 2016 Tarih ve 29580 Numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan “6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Düzenlemeler Hakkında