Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ve Faydalı Ömürlerde Yapılan Bazı Değişiklikler