Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
Kesin Mizan Bildirimi Verme Yükümlülüğünün Kaldırılması Hakkında.