Çıktı Al Kaydet GERİ DÖN
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği