Sirküler


       
Sirkuler No : 2013/35 Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2013/34 İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Standart Dilekçelerle Yapılması Hakkında (2)
   

Sirkuler No : 2013/33 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2013/32 Eylül/2013 dönemine ait KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı
   

Sirkuler No : 2013/31 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2013/30 - 10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerinin Ayrıca Eksik Gün Bildirim Formu Göndermesine Gerek Kalmamıştır. - Puantaj Cetvellerinin İşçilere İmzalatılması Zorunlu Kılınmıştır.
   

Sirkuler No : 2013/29 İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Standart Dilekçelerle Yapılması Hakkında
   

Sirkuler No : 2013/28 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranları
   

Sirkuler No : 2013/27 Önceden Fatura ile Yapılan Satışlara Mahsuben, EFT-POS Özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Yapılacak Tahsilatlar Hakkında
   

Sirkuler No : 2013/26 Ödeme Kaydedici Cihazlarda Değişim
   

Sirkuler No : 2013/25 Geçici Vergi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2013/24 Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2013/23 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2013/22 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2013/21 Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı
   

Sirkuler No : 2013/20 Bazı Bölgelerde % 5'lik Teşvik Tutarının Arttırılması
   

Sirkuler No : 2013/19 Anonim ve Limited Şirketlerin Şirket Sözleşmelerinin Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi
   

Sirkuler No : 2013/18 e-defter ve e-fatura uygulaması
   

Sirkuler No : 2013/17 2013 Yılına Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
   

Sirkuler No : 2013/16 Vadeli Çeklerde reeskont uygulaması
   

Sirkuler No : 2013/15 2012 Yılına Ait Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2013/14 2012 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Sürelerinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2013/13 e-defter ve e-fatura uygulaması
   

Sirkuler No : 2013/12 2012 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2013/11 Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu
   

Sirkuler No : 2013/10 Şubat /2013 Ayına Ait Ba-Bs Formları ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutup Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Veren Gelir Vergisi Mükelleflerinin Kesin Mizan Bildirimi Verme Sürelerinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2013/9 2012 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi ve Şubat 2013 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2013/8 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) ile İlgili Önemli Üç Hatırlatma
   

Sirkuler No : 2013/7 2013/Ocak Ayına Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatıldığı
   

Sirkuler No : 2013/6 KDV Tevkifatlarında Yapılan Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2012/5 KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2013/4 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2013/3 Ba-Bs Formlarının Verilme Süreleri
   

Sirkuler No : 2013/2 Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2013/1 2013 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikleri