Sirküler


       
Sirkuler No : 2014/33 Doğum Borçlanması ile İlgili Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2014/32 E-defter Uygulaması Kapsamında Olanlar İçin Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2014/31 Yeni Reeskont Oranları ve V.U.K.’daki Değerleme Hükümlerine Yansımaları
   

Sirkuler No : 2014/30 Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2014/29 Aylık Sigorta ve Prim Bildirgelerinin e-sigorta kanalıyla gönderimi hakkında
   

Sirkuler No : 2014/28 İnternet Vergi Dairesine Girişi Yapılan İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinde yapılan değişiklik hakkında
   

Sirkuler No : 2014/27 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
   

Sirkuler No : 2014/26 Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Ortakları ile Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
   

Sirkuler No : 2014/25 Şirket Ortaklarının Ortaklığa Giriş ve Ortaklıktan Çıkışlarının Yasal Süre İçerisinde SGK’ya Bildirilmemesi Hakkında.
   

Sirkuler No : 2014/24 20.10.2014 tarih ve 2014/22 No’lu Sirkülerimizin Düzeltmesi
   

Sirkuler No : 2014/23 E-Beyanname Düzenlemesi İle İlgili Olarak GİB Tarafından 01.05.2014 Tarihinde Muhtasar Beyannamenin 25. Versiyonu İle Yapılan Değişiklik ; Hakkında
   

Sirkuler No : 2014/22 6552 Sayılı Kanun Kapsamında; Ortaklar Cari hesabı ve Kasa Hesaplarının Düzeltilmesi hakkında
   

Sirkuler No : 2014/21 6552 Sayılı Kanun Kapsamında; Bazı Kamu Alacaklarının Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması; hakkında
   

Sirkuler No : 2014/20 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler, İlaveler Ve Yapılandırmalar Hakkında
   

Sirkuler No : 2014/19 BA-BS Bildirim Süresinin 03.10.2014 Tarihine Uzatılması
   

Sirkuler No : 2014/18 İşyeri Bildirgeleri elektronik Ortamda Gönderilebilecektir
   

Sirkuler No : 2014/17 E Defter Uygulamasının Başlaması
   

Sirkuler No : 2014/16 BA-BS FORMLAR
   

Sirkuler No : 2014/15 KDV Uygulama Genel Tebliği
   

Sirkuler No : 2014/14 Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının Mayıs ayı sonuna kadar veya yıllık olarak yapmaları gereken bildirimler.
   

Sirkuler No : 2014/13 Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Hakkında
   

Sirkuler No : 2014/12 a) 2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Sürelerinin Uzatılması b) Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2014/11 Banka Kartları Kullanılarak Gerçekleştirilen Perakende Mal ve Hizmet Teslimlerine İlişkin Yeni Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerin ve Finansman Şirketlerine Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi İşlemleri Nedeniyle Fatura yerine geçmek üzere, Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesine Dair Hususlar
   

Sirkuler No : 2014/10 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2014/9 2013 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2014/8 Ticaret Sicil İşlemleri ve Mersis Numarası Alınması
   

Sirkuler No : 2014/7 Ekim, Kasım, Aralık 2013 Dönemina Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2014/6 - Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı - Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye
   

Sirkuler No : 2014/5 Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Tutulması Halinde Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiklerinin Tekrar Hatırlatılması Hk.
   

Sirkuler No : 2014/4 31.12.2013 itibariyle Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2014/3 Asgari ücret tutarlarındaki değişiklik ve Bunun Prime Esas Kazançlara Etkileri
   

Sirkuler No : 2014/2 Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarında Değişiklik
   

Sirkuler No : 2014/1 2014 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikleri