Sirküler


       
Sirkuler No : 2016/16 6736 Sayılı Kanun ile düzenlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında.
   

Sirkuler No : 2016/15 Ekim 2016 Ayından İtibaren Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Asgari Net Ücretin Azalmasının Önlenmesi Hakkında.
   

Sirkuler No : 2016/14 KDV Oranlarında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı
   

Sirkuler No : 2016/13 Kesin Mizan Bildirimi Verme Yükümlülüğünün Kaldırılması Hakkında.
   

Sirkuler No : 2016/12 2016 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı
   

Sirkuler No : 2016/11 : 1- 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yükümlülükleri Hk.
   

Sirkuler No : 2016/10 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi, E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
   

Sirkuler No : 2016/9 Nakit Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi İndirimi Hakkında
   

Sirkuler No : 2016/8 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2016/7 2016 Yılında Asgari Ücret Artışı Kapsamında İşverene Verilecek Hazine Desteği (İşverene Prim Desteği) Hakkında
   

Sirkuler No : 2016/5 Ara Tasdik Yaptırılacak Defterler Hk.
   

Sirkuler No : 2016/6 Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Hak.
   

Sirkuler No : 34 2016 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarlardaki Tarife Değişiklikleri Hk.
   

Sirkuler No : 2016/4 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ve Faydalı Ömürlerde Yapılan Bazı Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2016/14 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
   

Sirkuler No : 2016/339 KDV Oranlarında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı
   

Sirkuler No : 2016/3 ) E-Tebligat Uygulamasının Ertelenmesi 2) E-Fatura Kapsamındaki Mükelleflerin, Mal İhracında da E-Fatura Düzenlemesini Öngören Hükmün Uygulamasının Ertelenmesi.
   

Sirkuler No : 2016/2 1) 2016 Yılı Asgari Ücret Tutarları 2) 2016 Yılı SGK Primine Esas Kazançlar 3) 2016 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı 4) 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
   

Sirkuler No : 2016/1 1 Ocak 2016 Tarih ve 29580 Numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan “6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Düzenlemeler Hakkında